Byty Poděbradka

Úvod > Projekty k bydlení > Byty Poděbradka

Financování

Postup realizace koupě bytové jednotky v projektu Byty Poděbradka

 • Připravíme pro Vás Rezervační smlouvu, na základě které si vybranou bytovou jednotku rezervujete po dobu 30 dnů.
 • Rezervační poplatek ve výši 50 000,- Kč bude hrazen na účet investora do 10 dnů po podpisu rezervační smlouvy.
 • Připravíme pro Vás Budoucí kupní smlouvu, která již určuje přesný rozsah prodeje, včetně způsobu financování dle Vašich potřeb.

 

 • Připravíme pro Vás Rezervační smlouvu, na základě které si vybranou bytovou jednotku rezervujete po dobu 30 dnů.
 • Rezervační poplatek ve výši 50 000,- Kč bude hrazen na účet investora do 10 dnů po podpisu rezervační smlouvy.
 • Připravíme pro Vás Budoucí kupní smlouvu, která již určuje přesný rozsah prodeje, včetně způsobu financování dle Vašich potřeb.

 

 1. První záloha ve výši 10% z kupní ceny ponížená o již uhrazený rezervační poplatek včetně příslušné DPH bude hrazena do deseti (10) dnů ode dne podpisu smlouvy všemi účastníky
 2. Druhá záloha ve výši 50% z kupní ceny včetně příslušné DPH bude hrazena po dokončení hrubé stavby nejpozději do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy  k úhradě této částky
 3. Třetí záloha ve výši 20% z kupní ceny včetně příslušné DPH bude hrazena po vyhotovení prohlášení vlastníka nejpozději do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy k úhradě této částky
 4. Čtvrtá záloha ve výši 10% z kupní ceny včetně příslušné DPH bude hrazena po dokončení stavebních prací (dokončení stavby) nejpozději do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy k úhradě této částky
 5. Pátá záloha ve výši 10% z kupní ceny včetně příslušné DPH bude hrazena po kolaudaci stavby nejpozději do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy k úhradě této částky

 

 • Po zpracování prohlášení vlastníka (po cca 3 záloze) dojde k zápisu rozestavěných bytových jednotek do katastru nemovitostí. Pokud financujete koupi s pomocí hypotečního úvěru, bude v tuto chvíli možné na jednotlivé kupované jednotky zapsat zástavu Vaší banky.

 

 • Po úhradě celkové kupní ceny bude podán návrh na vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí.
 • Byt Vám bude předán po zápisu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí.

 

 

Za kupní cenu je pro tento účel považována cena bytu, která zahrnuje:

 

 • cenu bytové jednotky
 • cenu příslušenství bytu (balkón, zahrada, terasa)
 • cenu standardního vybavení bytu
 • cenu spoluvlastnického podílu na společných částech domu
 • cenu spoluvlastnického podílu na pozemku, jehož součástí je dům
 • příslušnou sazbu DPH (pozn. v případě změny zákonné sazby DPH bude celková kupní cena upravena dle platné sazby DPH)

 

 

Aktuální nabídky nemovitostí ve vašem emailu
Chci odebírat nabídky nemovitostí