Byty Poděbradova

Úvod > Reference > Byty Poděbradova

Tento projekt již není aktivní, jedná se pouze o referenční záznam

O projektu

BYTOVÝ DŮM PODĚBRADOVA

Bytový dům Poděbradova byl navržen do západní atraktivní části vnitřního města Plzně. Jeho hmota zacelila nárožní proluku mezi ulicemi Poděbradova - U tržiště naproti komplexu budov Centra Avalon.  Architektura nového domu je formována zejména přehledným a účelným členěním vnitřních prostor, respektem k návaznosti domu na okolí a nadčasovým architektonickým výrazem. Většina ze 46 bytových jednotek je alespoň jednou místností orientována do klidného vnitrobloku s terasou se zelenou střechou. Domovní parter s malými obchody při ulici Poděbradova odděluje přízemní byty od ruchu ulice a oživuje městský prostor. Dům se tím stal přirozenou součástí centra města. Nejvýraznějším prvkem domu je nárožní arkýř s výrazným pásovým oknem. Jeho vystupující hmota dává nový výraz nároží bloku. Je také spojujícím prvkem rozdílně odstupovaných podlaží objektu, která byla modelována v závislosti na okolní zástavbě. Dispoziční a provozní přehlednost se promítá i do kompozičního řešení fasády. Architektura domu se tak vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.

BYTOVÝ DŮM PODĚBRADOVA

POPIS DISPOZICE

Objekt je tvořen 1 podzemním podlažím (dále jen PP) a 7 nadzemními podlažími dále jen NP), přičemž 1. NP je ve dvoře bloku skoro zcela zapuštěno do terénu. Objekt lze pro přehlednost rozdělit do tří charakteristických funkčních částí. První částí jsou společné prostory tvořené 1. NP a 1. PP. Tato podlaží obsahují kromě parkování, technického a provozního zázemí také prostory pro komerční využití v parteru. Vlastní bytový dům je tvořen dalšími dvěma částmi se samostatnými hlavními vchody z ulice. Část, která je přístupná vchodem z ulice U Tržiště, je nadále označována jako Vchod A.  Část, která je orientována do Poděbradovy ulice, je nadále označována jako Vchod B. Pro každý vchod je navržena samostatná vertikální komunikace tvořená schodištěm a jedním výtahem spojujícím všechna podlaží objektu. Komerční prostory v 1. NP přiléhající k ulici Poděbradova jsou navrženy pro služby a obchod. Tyto služby nejsou náročné z hlediska zásobování a neobtěžují obyvatele domu. Ve 2.NP. je do vnitrobloku (klidové zóny) vytvořena rekreační terasa pro obyvatele bytového domu.

POPIS DISPOZICE

Kdo se podílel na stavbě projektu

Autoři projektu:
Ing. arch. Jiří Opl
Ing. arch. Marek Marovič

Investor: PEKASS s.r.o.
Dodavatel stavby: TIMA spol. s r.o.

Prodej: REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

Kdo se podílel na stavbě projektu

Fotografie z projektu

Aktuální nabídky nemovitostí ve vašem emailu
Chci odebírat nabídky nemovitostí